اجرای تهویه مطبوع هایپرمارکت لاهیجان پروژه هتل رشت چیلر و فن کویل هایپرمارکت لاهیجان در رشت فن کویل در گیلان و گیلان هایپرمارکت فن کویل کاستی لاهیجان هواساز استخر لاهیجان و رشت تهویه استخر گیلان، چیلر رشت اجرای چیلر هایپرمارکت لاهیجان هایپرمارکت لاهیجان در رشت پروژه اجرای تهویه مطبوع اجرای تهویه مطبوع هایپرمارکت لاهیجان پروژه هتل رشت چیلر و فن کویل هایپرمارکت لاهیجان در رشت فن کویل در گیلان و گیلان هایپرمارکت فن کویل کاستی لاهیجان هواساز استخر لاهیجان و رشت تهویه استخر گیلان، چیلر رشت اجرای چیلر هایپرمارکت لاهیجان هایپرمارکت لاهیجان در رشت در رشت

هایپرمارکت لاهیجان

مشخصات : 2 طبقه تجاری، پاساژ، شهر بازی

تجهیزات :
2 دستگاه چیلر هواخنک 165 تن
96 دستگاه فن کویل کاست


تاریخ ثبت طرح: 94/04/03
تاریخ به روز رسانی: 94/04/03
موقعیت جغرافیایی: جاده ی لاهیجان به لنگرود