اجرای تهویه مطبوع هایپرمارکت لاهیجان مازندران آمل، متل قو، رامسر، سلمان شهر، چالوس، نور، ساری محمودآباد پروژه هتل رشت چیلر و فن کویل هایپرمارکت لاهیجان در رشت فن کویل در گیلان و گیلان هایپرمارکت فن کویل کاستی لاهیجان هواساز استخر لاهیجان و رشت تهویه استخر گیلان، چیلر رشت اجرای چیلر هایپرمارکت لاهیجان هایپرمارکت لاهیجان در رشت پروژه اجرای تهویه مطبوع اجرای تهویه مطبوع هایپرمارکت لاهیجان پروژه هتل رشت مازندران آمل، متل قو، رامسر، سلمان شهر، چالوس، نور، ساری محمودآباد چیلر و فن کویل هایپرمارکت لاهیجان در رشت فن کویل در گیلان و گیلان هایپرمارکت فن کویل کاستی لاهیجان هواساز استخر لاهیجان و رشت تهویه استخر گیلان، چیلر رشت اجرای چیلر هایپرمارکت لاهیجان هایپرمارکت لاهیجان در رشت در رشت

هایپرمارکت لاهیجان

مشخصات : 2 طبقه تجاری، پاساژ، شهر بازی

تجهیزات :
2 دستگاه چیلر هواخنک 165 تن
96 دستگاه فن کویل کاست


تاریخ ثبت طرح: 94/04/03
تاریخ به روز رسانی: 94/04/03
موقعیت جغرافیایی: جاده ی لاهیجان به لنگرود