ازن ژنراتور PROZONE
ازن ژنراتور PZ-1 استخر در رشت گیلان و مازندران آمل، متل قو، رامسر، سلمان شهر، چالوس، نور، ساری محمودآباد و اردبیل مازندران انزلی چالوس زیباکنار، در استان گیلان و مازندران و اردبیل و مازندران رشت انزلی لاهیجان لنگرود رامسر منطقه آزاد استخر ازن زن در استان گیلان و مازندران و اردبیل و مازندران رشت انزلی لاهیجان لنگرود رامسر منطقه آزاد استخر ازن زن ازن ژنراتور استخر پروزون در استان گیلان و مازندران آمل، متل قو، رامسر، سلمان شهر، چالوس، نور، ساری محمودآباد و اردبیل و مازندران رشت انزلی لاهیجان لنگرود رامسر منطقه آزاد استخر ازن زن، استخر پروزون در استان گیلان و مازندران و اردبیل و مازندران رشت انزلی لاهیجان لنگرود رامسر منطقه آزاد استخر ازن زن ازن ژنراتور PZII-2 استخر پروزون در استان گیلان و مازندران آمل، متل قو، رامسر، سلمان شهر، چالوس، نور، ساری محمودآباد و اردبیل و مازندران رشت انزلی لاهیجان لنگرود رامسر منطقه آزاد استخر ازن زن، در استان گیلان و مازندران و اردبیل و مازندران آمل، متل قو، رامسر، سلمان شهر، چالوس، نور، ساری محمودآباد رشت انزلی لاهیجان لنگرود رامسر منطقه آزاد استخر ازن زن ازن ژنراتور PZII-4 استخر پروزون در استان گیلان و مازندران آمل، متل قو، رامسر، سلمان شهر، چالوس، نور، ساری محمودآباد و اردبیل و مازندران رشت انزلی لاهیجان لنگرود رامسر منطقه آزاد استخر ازن زن، در استان گیلان و مازندران و اردبیل و مازندران آمل، متل قو، رامسر، سلمان شهر، چالوس، نور، ساری محمودآباد رشت انزلی لاهیجان لنگرود رامسر منطقه آزاد استخر ازن زن ازن ژنراتور استخر پروزون در استان گیلان و مازندران و اردبیل و مازندران آمل، متل قو، رامسر، سلمان شهر، چالوس، نور، ساری محمودآباد رشت انزلی لاهیجان لنگرود رامسر منطقه آزاد استخر ازن زن ازن ژنراتور استخر پروزون در استان گیلان و مازندران آمل، متل قو، رامسر، سلمان شهر، چالوس، نور، ساری محمودآباد و اردبیل و مازندران رشت انزلی لاهیجان لنگرود رامسر منطقه آزاد استخر ازن زن ازن ژنراتور استخر پروزون در استان گیلان و مازندران آمل، متل قو، رامسر، سلمان شهر، چالوس، نور، ساری محمودآباد و اردبیل و مازندران رشت انزلی لاهیجان لنگرود رامسر منطقه آزاد استخر ازن زن ازن ژنراتور استخر پروزون در استان گیلان و مازندران آمل، متل قو، رامسر، سلمان شهر، چالوس، نور، ساری محمودآباد و اردبیل و مازندران رشت انزلی لاهیجان لنگرود رامسر منطقه آزاد استخر ازن زن

یکی از جدیدترین روشهای تصفیه و ضدعفونی آب استخر و جکوزی استفاده از تزریق ازن در آب است.
یک مولکول ازن از سه اتم اکسیژن تشکیل یافته که این سبب ناپایداری شدید آن می باشد. ازن به دلیل ناپایداری زیاد یک میکروب کش بسیار موثر می باشد.
ترکیب آب با ازن میزان تجزیه زیستی را افزایش می دهد و راندمان فیلتر را زیاد می کند به این ترتیب که مولکول های بزرگ را به ملکول های کوچک تجزیه می کند .
ازن قابلیت ضدعفونی بالا تا چندین برابر کلر را دارد و جهت شفاف کردن آب به کار می رود.
امروزه برای تولید و تزریق ازن در استخرها و جکوزی ها از دو روش استفاده می شود:
استفاده از دستگاه تزریق ازن:
استفاده از تجهیزات مولد ازن (مانند دستگاه تزریق ازن PROZONE ) است که در آنها لامپ های فرابنفش مورد استفاده قرار می گیرند.لامپ های فرابنفش از نظر ظاهری شباهت بسیاری با لامپ های فلورسنت متداول دارند.به این ترتیب با عبور هوا از مقابل این لامپ ها یک واکنش فتو شیمیایی رخ می دهدکه نتیجه آن تولید گاز ازن است. مزیت این روش نسبت به روش تخلیه فرابنفش هزینه پایین تر آن است .البته عیب این روش نیز آن است که مقدار ازن تولید شده در آن کمتر از روش تخلیه فرابنفش است.
تخلیه فرابنفش:
ساختار این دستگاه به گونه ای است که در آن« یک میدان الکتریکی یا کرونا تولید می شود که اکسیژن موجود در هوا تحت تاثیر آن به ازن تبدیل می شود .فرایندی که در این دستگاه رخ می دهد تقریبا مشابه به آن چیزی است که در جو زمین تحت تاثیر صاعقه اتفاق می افتد.
دستگاه تزریق ازن prozone دارای استاندارد UL و NSF امریکا می باشد.
دستگاه تزریق ازن استخرPROZONE دارای یک سال گارانتی و پنج سال خدمات پس از فروش می باشد.
دستگاه تزریق ازن PROZONE ساخت امریکا می باشد.

مدل شرح قیمت (ریال)
PZ-1 مناسب برای 20 مترمکعب استخر و جکوزی، یک سال گارانتی 16,960,000
PZVII-1 مناسب برای 75 مترمکعب استخر و جکوزی، یک سال گارانتی 30,740,000
PZVII-2 مناسب برای 150 مترمکعب استخر، یک سال گارانتی 39,220,000
PZII-1 مناسب برای 120 مترمکعب استخر، کمپرسور جنرال الکتریک آمریکا، یک سال گارانتی 51,950,000
PZII-2 مناسب برای 180 مترمکعب استخر، کمپرسور جنرال الکتریک آمریکا، یک سال گارانتی 73,150,000
PZII-4 مناسب برای 400 مترمکعب استخر، کمپرسور جنرال الکتریک آمریکا، یک سال گارانتی 145,250,000
PZII-6 مناسب برای 600 مترمکعب استخر، کمپرسور جنرال الکتریک آمریکا، یک سال گارانتی 202,460,000
PZII-8 مناسب برای 800 مترمکعب استخر، کمپرسور جنرال الکتریک آمریکا، یک سال گارانتی 267,150,000
PZII-12 مناسب برای 1200 مترمکعب استخر، کمپرسور جنرال الکتریک آمریکا، یک سال گارانتی 365,700,000
PZII-16 مناسب برای 1600 مترمکعب استخر، کمپرسور جنرال الکتریک آمریکا، یک سال گارانتی 479,150,000

گرمایش_تابشی_گرماتاب_گرماسان_رشت_گیلان