اواپراتور سردخانه NIK

اواپراتور سردخانه در رشت و گیلان و مازندران آمل، متل قو، رامسر، سلمان شهر، چالوس، نور، ساری محمودآباد و اردبیل و مازندران کمپرسور سردخانه