اجرای تهویه مطبوع دانشگاه گیلان، پروژه چیلر رشت، چیلر و فن کویل دانشگاه گیلان و مازندران آمل، متل قو، رامسر، سلمان شهر، چالوس، نور، ساری محمودآباد و اردبیل در رشت فن کویل در گیلان و مازندران و اردبیل و گیلان و مازندران و اردبیل دانشگاه، رشت چیلر تهویه دانشگاه گیلان و مازندران و اردبیل، چیلر رشت اجرای چیلر هایپرمارکت لاهیجان هایپرمارکت لاهیجان در رشت پروژه چیلر دانشگاه گیلان و مازندران آمل، متل قو، رامسر، سلمان شهر، چالوس، نور، ساری محمودآباد و اردبیل، اجرای تهویه مطبوع دانشگاه گیلان و مازندران و اردبیل، پروژه هتل دانشگاه رشت چیلر و فن کویل دانشگاه لاهیجان در رشت فن کویل در گیلان و مازندران و اردبیل و گیلان و مازندران و اردبیل هایپرمارکت فن کویل دانشگاه گیلان و مازندران آمل، متل قو، رامسر، سلمان شهر، چالوس، نور، ساری محمودآباد و اردبیل، هواساز و رشت تهویه دانشگاه گیلان و مازندران و اردبیل، چیلر رشت اجرای چیلر هایپرمارکت لاهیجان هایپرمارکت لاهیجان در رشت در رشت

مجتمع دانشگاه گیلان

مشخصات : 2800 مترمربع در 5 طبقه

تجهیزات :
هواساز AHU 3500
35000 CFM

تاریخ ثبت طرح: 92/05/03
تاریخ به روز رسانی: 93/05/03
موقعیت جغرافیایی: اتوبان رشت-تهران)پروژه مشابه


مجموعه هتل 5 طبقه لاهیجان