گالری پروژه ها
طراحی و اجرای استخر در استان گیلان: سیستم تهویه مطبوع استخر هتل کاسپین براساس استاندارد ASHRAE اجرا شده است.

 تهویه صنعتی : سیستم سرمایشی خط تولید مرغ قطعه بندی شده.

 خدمات مشاوره و اجرای مجموعه های آبی، استخر، سونا، جکوزی در گیلان و مازندران آمل، متل قو، رامسر، سلمان شهر، چالوس، نور، ساری محمودآباد و اردبیل

 تامین دریچه های تهویه مطبوع خطی، اسلات دیفیوزر، دریچه زیر فن کویل و داکت اسپلیت

نمایندگی یونیت هیتر گرمایشی استخر، سالن ورزشی، انبار در استان گیلان و مازندران آمل، متل قو، رامسر، سلمان شهر، چالوس، نور، ساری محمودآباد و اردبیل

طراحی و اجرای استخر براساس استاندارد NEC 680

تاسیسات استخر عمومی تجاری و صنعتی در استان گیلان، تهویه مطبوع استخر عمومی تجاری و صنعتی در استان گیلان و مازندران آمل، متل قو، رامسر، سلمان شهر، چالوس، نور، ساری محمودآباد، طراحی و اجرای کانال پیش عایق در رشت و استان گیلان و مازندران آمل، متل قو، رامسر، سلمان شهر، چالوس، نور، ساری محمودآباد و اردبیل

تاسیسات استخر عمومی تجاری و صنعتی در استان گیلان، تهویه مطبوع استخر عمومی تجاری و صنعتی در استان گیلان و مازندران آمل، متل قو، رامسر، سلمان شهر، چالوس، نور، ساری محمودآباد، اجرای موتورخانه با سیستم کنترل هوشمند

 اجرای استخر براساس استاندارد بین المللی NEC 680

 نماینده برج خنک کن جهت پروسه صنعتی در گیلان و مازندران آمل، متل قو، رامسر، سلمان شهر، چالوس، نور، ساری محمودآباد و اردبیل

اجرای سردخانه فریونی و آمونیاکی زیر صفر و بالای صفر در گیلان و مازندران آمل، متل قو، رامسر، سلمان شهر، چالوس، نور، ساری محمودآباد و اردبیل

تاسیسات استخر عمومی تجاری و صنعتی در استان گیلان، تهویه مطبوع استخر عمومی تجاری و صنعتی در استان گیلان و مازندران آمل، متل قو، رامسر، سلمان شهر، چالوس، نور، ساری محمودآباد، اجرای موتورخانه در رشت و استان گیلان و مازندران و اردبیل

اجرای پروژه های مراکز بهداشتی، بیمارستان در رشت و گیلان و مازندران آمل، متل قو، رامسر، سلمان شهر، چالوس، نور، ساری محمودآباد و اردبیل

تاسیسات استخر عمومی تجاری و صنعتی در استان گیلان، تهویه مطبوع استخر عمومی تجاری و صنعتی در استان گیلان و مازندران آمل، متل قو، رامسر، سلمان شهر، چالوس، نور، ساری محمودآباد،  اجرای سیستم تهویه مطبوع و رطوبت گیر با هواساز DX در گیلان و مازندران و اردبیل و رشت

تاسیسات استخر عمومی تجاری و صنعتی در استان گیلان، تهویه مطبوع استخر عمومی تجاری و صنعتی در استان گیلان و مازندران آمل، متل قو، رامسر، سلمان شهر، چالوس، نور، ساری محمودآباد، اجرای پروژه خنک کاری تاسیسات صنعتی در رشت و استان گیلان و مازندران و اردبیل

تاسیسات استخر عمومی تجاری و صنعتی در استان گیلان، تهویه مطبوع استخر عمومی تجاری و صنعتی در استان گیلان و مازندران آمل، متل قو، رامسر، سلمان شهر، چالوس، نور، ساری محمودآباد، اجرای استخر خانگی و عمومی در رشت و گیلان و مازندران و اردبیل

تاسیسات استخر عمومی تجاری و صنعتی در استان گیلان، تهویه مطبوع استخر عمومی تجاری و صنعتی در استان گیلان و مازندران آمل، متل قو، رامسر، سلمان شهر، چالوس، نور، ساری محمودآباد، گیل تجهیز تهویه - مجری پروژه های تهویه مطبوع استان گیلان و مازندران و اردبیل

تاسیسات استخر عمومی تجاری و صنعتی در استان گیلان، تهویه مطبوع استخر عمومی تجاری و صنعتی در استان گیلان و مازندران آمل، متل قو، رامسر، سلمان شهر، چالوس، نور، ساری محمودآباد، چیلر، هواساز، روف تاپ، داکت اسپلیت، فن کویل، برج خنک کن، دیگ، یونیت هیتر، دیگ چگالشی، اگزاست فن، سردخانه، کانال پیش عایق، انواع دریچه و دیفیوزر،

تاسیسات استخر عمومی تجاری و صنعتی در استان گیلان، تهویه مطبوع استخر عمومی تجاری و صنعتی در استان گیلان و مازندران آمل، متل قو، رامسر، سلمان شهر، چالوس، نور، ساری محمودآباد، نمایندگی داکت اسپلیت هایسنس در گیلان و مازندران و اردبیل

 تاسیسات استخر عمومی تجاری و صنعتی در استان گیلان، تهویه مطبوع استخر عمومی تجاری و صنعتی در استان گیلان و مازندران آمل، متل قو، رامسر، سلمان شهر، چالوس، نور، ساری محمودآباد، فن کویل کانالی، زمینی دکوراتیو، دیواری در رشت و گیلان و مازندران و اردبیل

تاسیسات استخر عمومی تجاری و صنعتی در استان گیلان، تهویه مطبوع استخر عمومی تجاری و صنعتی در استان گیلان و مازندران آمل، متل قو، رامسر، سلمان شهر، چالوس، نور، ساری محمودآباد، یونیت هیتر بخار و آبگرم، یونیت هیتر جهت گرمایش سالن ورزشی، استخر، محیط های صنعتی در گیلان و مازندران و اردبیل و رشت

تاسیسات استخر عمومی تجاری و صنعتی در استان گیلان، تهویه مطبوع استخر عمومی تجاری و صنعتی در استان گیلان و مازندران آمل، متل قو، رامسر، سلمان شهر، چالوس، نور، ساری محمودآباد، اجرای سیستم فاضلاب سپتیک صنعتی و تجاری در رشت و استان گیلان و مازندران و اردبیل

تاسیسات استخر عمومی تجاری و صنعتی در استان گیلان، تهویه مطبوع استخر عمومی تجاری و صنعتی در استان گیلان و مازندران آمل، متل قو، رامسر، سلمان شهر، چالوس، نور، ساری محمودآباد، اجرای پروژه استخر عمومی و خصوصی رد رشت و گیلان و مازندران و اردبیل

گرمایش تابشی گرماتاب رستوران فست فود سفره خانه سنتی در گیلان و مازندران آمل، متل قو، رامسر، سلمان شهر، چالوس، نور، ساری محمودآباد و اردبیل و رشت

 تاسیسات استخر عمومی تجاری و صنعتی در استان گیلان، تهویه مطبوع استخر عمومی تجاری و صنعتی در استان گیلان و مازندران آمل، متل قو، رامسر، سلمان شهر، چالوس، نور، ساری محمودآباد، اجرای پروژه فن کویل مجتمع مسکونی در رامسر در رشت و استان گیلان و مازندران آمل، متل قو، رامسر، سلمان شهر، چالوس، نور، ساری محمودآباد و اردبیل