هتل 5 طبقه رسپینا لاهیجان

اجرای تهویه مطبوع هتل لاهیجان پروژه هتل رشت چیلر و هواساز هتل لاهیجان در رشت فن کویل در گیلان و گیلان پروژه استخر سرپوشیده لاهیجان هواساز استخر لاهیجان و رشت تهویه استخر گیلان، چیلر رشت اجرای چیلر هتل لاهیجان موتورخانه استخر لاهیجان در رشت پروژه اجرای تهویه مطبوع هتل لاهیجان پروژه هتل رشت چیلر و هواساز هال لاهیجان در رشت فن کویل در گیلان و گیلان پروژه استخر سرپوشیده لاهیجان چیلر، هواساز و فن کویل استخر لاهیجان و رشت تهویه استخر گیلان، چیلر رشت اجرای چیلر هتل لاهیجان موتورخانه استخر لاهیجان در رشت پروژه اجرای تهویه مطبوع هتل لاهیجان پروژه هتل رشت چیلر و هواساز هال لاهیجان در رشت فن کویل در گیلان و گیلان پروژه استخر سرپوشیده لاهیجان چیلر، تالار عروسی لاهیجان، هواساز و فن کویل استخر لاهیجان و رشت تهویه استخر گیلان، چیلر رشت اجرای چیلر هتل لاهیجان موتورخانه استخر لاهیجان در رشت پروژه اجرای تهویه مطبوع تاسیسات هتل لاهیجان پروژه هتل رشت چیلر و هواساز هال لاهیجان در رشت فن کویل در گیلان و گیلان پروژه استخر سرپوشیده لاهیجان چیلر، تالار عروسی لاهیجان، هواساز و فن کویل استخر لاهیجان و رشت تهویه استخر گیلان، چیلر رشت اجرای چیلر هتل لاهیجان موتورخانه استخر لاهیجان در رشت پروژه اجرای تهویه مطبوع تاسیسات هتل لاهیجان پروژه هتل رشت چیلر و هواساز هال لاهیجان در رشت فن کویل در گیلان و گیلان پروژه استخر سرپوشیده لاهیجان چیلر، تالار عروسی لاهیجان، هواساز و فن کویل درچه هوارسان استخری استخر لاهیجان و رشت تهویه استخر گیلان، چیلر رشت اجرای چیلر هتل لاهیجان موتورخانه استخر لاهیجان در رشت پروژه اجرای تهویه مطبوع تاسیسات هتل لاهیجان پروژه هتل رشت چیلر و هواساز هال لاهیجان در رشت فن کویل در گیلان و گیلان پروژه استخر سرپوشیده لاهیجان چیلر، تالار عروسی لاهیجان، هواساز و فن کویل درچه هوارسان استخری استخر لاهیجان و رشت تهویه استخر گیلان، چیلر رشت اجرای چیلر هتل لاهیجان موتورخانه استخر لاهیجان در رشت پروژه اجرای تهویه مطبوع تاسیسات هتل لاهیجان پروژه هتل رشت چیلر و هواساز هال لاهیجان در رشت فن کویل در گیلان و گیلان پروژه استخر سرپوشیده لاهیجان چیلر، تالار عروسی لاهیجان، هواساز و فن کویل درچه هوارسان استخری استخر لاهیجان و رشت تهویه استخر گیلان، چیلر رشت اجرای چیلر هتل لاهیجان موتورخانه استخر لاهیجان در رشت پروژه اجرای تهویه مطبوع تاسیسات هتل لاهیجان پروژه هتل رشت چیلر و هواساز هال لاهیجان در رشت فن کویل در گیلان و گیلان پروژه استخر سرپوشیده لاهیجان چیلر، تالار عروسی لاهیجان، هواساز و فن کویل درچه هوارسان استخری استخر لاهیجان و رشت تهویه استخر گیلان، چیلر رشت اجرای چیلر هتل لاهیجان موتورخانه استخر لاهیجان در رشتمشخصات : هتل و مجموعه آبی لاکچری

تجهیزات:
داکت اسپلیت
چیلر
هواساز
فنکویل کانالی
کانال پیش عایق

تاریخ ثبت طرح: 94/02/03
تاریخ به روز رسانی: 96/02/03
موقعیت جغرافیایی: جاده لاهیجان به لنگرود