تاسیسات و تهویه مطبوع تجاری و صنعتی در استان گیلان، اجرای گرمایش تابشی کلوچه نادری لاهیجان پروژه گرمایش تابشی رشت گرماتاب در رشت گرمایش تابشی گرماسان در گیلان و گیلان پروژه گرمایش سالن تولید سرپوشیده کلوچه نادری لاهیجان، گرمایش تابشی استخر لاهیجان و رشت گرمایش تابشی رستوران، گرماتاب در گیلان، گرمایش تابشی رشت اجرای سیستم گرمایش تابشی، پروژه گرمایش تابشی کلوچه نادری لاهیجان، استخر لاهیجان در رشت اجرای گرمایش تابشی کلوچه نادری لاهیجان پروژه گرمایش تابشی رشت گرماتاب در رشت گرمایش تابشی گرماسان در گیلان و گیلان پروژه گرمایش سالن تولید سرپوشیده کلوچه نادری لاهیجان، گرمایش تابشی استخر لاهیجان و رشت گرمایش تابشی رستوران، گرماتاب در گیلان، گرمایش تابشی رشت اجرای سیستم گرمایش تابشی، پروژه گرمایش تابشی کلوچه نادری لاهیجان، سالن تولید لاهیجان در رشت

شرکت کلوچه نادری
مشخصات : 2000 متر مربع سالن تولید

تجهیزات : 7 عدد گرمایش تابشی مدل MR-55U و MR-35U

تاریخ ثبت طرح: 92/10/03
تاریخ به روز رسانی: 92/10/03
موقعیت جغرافیایی: لاهیجان شرکت کلوچه نادری