چیلر اسکرو تهویه آذرنسیم

تاسیسات تجاری و صنعتی در استان گیلان، تهویه مطبوع تجاری و صنعتی در استان گیلان، چیلر اسکرو تهویه