کمپرسور اسکرال COPELAND

کمپرسور سردخانه در رشت و گیلان ومازندران آمل، متل قو، رامسر، سلمان شهر، چالوس، نور، ساری محمودآباد کمپرسور اسکرال scroll COPELAND