کمپرسور رفت و برگشتی نیمه بسته BITZER

یونیت کندانسور سردخانه در رشت و گیلان ومازندران آمل، متل قو، رامسر، سلمان شهر، چالوس، نور، ساری محمودآباد کمپرسور سردخانه