کمپرسور رفت و برگشتی نیمه بسته COPELAND

یونیت کندانسور سردخانه در رشت و گیلان و مازندران کمپرسور سردخانه