شیر برقی DANFOSS

شیر برقی SOLENOID VALVE  سردخانه در رشت و استان گیلان و مازندران و اردبیل ،مازندران آمل، متل قو، رامسر، سلمان شهر، چالوس، نور محمودآباد سردخانه